Poraba vode v plastenka na osebo v ZDA

Poraba vode v plastenkah na osebo v ZDA Litrov na osebo / leto

V 50. letih prejšnjega stoletja se je plastenka prvič uporabila v komercialne namene, vendar je bila proizvodnja relativno draga, dokler v zgodnjih 60. letih niso odkrili polietilena. Plastenke iz polietilena so bistveno lažje od steklenic, kar je bistveno zmanjšalo stroške izdelave in transporta, žal pa varčevanje z energijo takrat ni bilo ključnega pomena. Kot pri večini stvareh, je bila tudi tukaj cena ključna, kar je glavni razlog, da je v naslednjih letih prišlo do masovne proizvodnje plastenk. Zagovorniki plastenk trdijo, da so s tem mislili tudi na varčevanje z energijo, na žalost pa se takrat ni nihče vprašal, kako s tem škoduje našemu planetu in nam na sploh. Naj navedem zgolj en primer, ki je na vsemu svetu enak. Namreč, morda veste zakaj se pivo, pijača, ki jo pozna cel svet, le v izredno majhnih količinah toči v plastenke? Glavni razlog se skriva v sami strukturi piva. Pivo je namreč živ organizem, ki se med skladiščenjem v

Water bottle

Koliko energije je potrebne za izdelavo plastenke v %

embalaži spreminja in dozoreva. Problem plastike pa je, da spremeni okus piva in je manj obstojno. Torej, če že pivu plastika škoduje, kaj šele ljudem. Morda pri tem varčevanje z energijo ni na prvem mestu, je pa človek, kar je še pomembneje.

Nekaj dejstev o plastenkah:

•    za liter vode v plastenki je potrebnih med 5,6 in 10,2 milijona Joulov energije, kar je 2000 – krat več, kot jo je potrebno za obdelavo in distribucijo litra vode, ki priteče iz pip v naše domove, pri čemer energija transporta vode v plastenkah od proizvajalca do končnega uporabnika ni všteta, kot tudi ne misel na varčevanje z energijo
•    potrošniki v ZDA kupijo več kot 33 milijard litrov vode iz plastenk na leto, kar predstavlja energijo, ki je enaka dobrim 50 milijonov sodčkov nafte, kar predstavlja približno 2 dni in pol celotne porabe energije v ZDA, zopet je vprašanje ali je to primerno varčevanje z energijo
•    leta 2011 se je v državah EU, Švici in na Norveškem porabilo 47 milijonov ton plastike, zbralo pa okoli 25 milijonov ton odpadne plastike, od česar se jo je 60 % recikliralo, s čimer se je varčevanje z energijo dvignilo na višji nivo
•    večina plastičnih predmetov razpada tudi do 500 let, ima pa zelo kratkotrajno uporabo
•    varčevanje z energijo se izrazi tudi skozi reciklažo 1 kg plastenk oz. štiriindvajsetih 1,5 litrskih plastenk, saj je pri tem prihranek 2 kg surove nafte in 1,5 kg CO2
•    prav tako se varčevanje z energijo izrazi že skozi recikliranje ene same plastenke, saj le-ta zadostuje za prihranek energije, ki je potrebna, da 60 W žarnica gori 6 ur
•    Nemčija je prva določila pravila za varčevanje z energijo in recikliranje odpadne plastike, in sicer že leta 1991.

Na podlagi gornjih dejstev, je moč zaključiti, da je plastika škodljiva za nas in naš planet ter da sama teža v končnem pogledu ne zmanjša stroškov toliko in se prav tako varčevanje z energijo z reciklažo plastike ne izplača toliko, da bi jo bilo še naprej smiselno uporabljati namesto steklenic.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail