• si je javna zbirka člankov, vsebin, prispevkov in novic in je na voljo vsem uporabnikom spleta.
  • Vsi prispevki so unikatne narave in so last portala stiska.si.
  • Vsakdo, ki prispeva svojo vsebino in je sprejeta ter objavljena, se s tem odreče lastništvu vsebine in jo portal stiska.si lahko uporablja za svoje namene.
  • Avtorju ostanejo avtorske zasluge, če tako želi in je lahko naveden pod svojim prispevkom z začetnicami svojega imena ali s polnim imenom ali z imenom in začetnico priimka.
  • si se drži pravil strogega moderiranja komentarjev in si pridržuje pravico do ne objave komentarja, če oceni, da krši pravila etike spletnega komuniciranja ali vsebuje znake spam komentarjev.
  • si, kljub strogemu nadzoru ne jamči, da uporabniki spleta vsebin ne bodo posredovali drugod po spletu ali jo uporabili komurkoli v škodo.
  • Če se na portalu pojavi vsebina, ki povzroči, da se kdorkoli čuti užaljenega ali je o njem predstavljena napačna slika, bo takšna vsebina nemudoma umaknjena in izbrisana s portala.
  • si si pridružuje pravico do ne objave ali umik prispevka, če ta ni bil napisan v skladu z navodili portala ali če za to ni obstajal drugačen dogovor.
  • Identiteta uporabnika ob registraciji, ni pogoj za uporabo portala kot pisec vsebin.
  • Vsi podatki, ki jih uporabnik o sebi izda, ne bodo nikoli posredovani tretjim osebam.
  • Spletna stran ne zbira nikakršnih podatkov o uporabnikih spletne strani, ki niso registrirani in ne zasleduje njihovih navad.