Naložbeno zlato kot ga opredeljuje Zakon o davku na dodano vrednost v Republiki Sloveniji (UL RS št. 117/06, 118. člen), vključuje več oblik. To so lahko zlate palice ali ploščice, katerih masa je sprejeta na trgih plemenitih kovin. Njegova pomembna značilnost je visoka stopnja čistosti, ki mora biti enaka ali večja od 995 tisočink. Vključuje tudi kovance, ki morajo izpolnjevati določene pogoje kot so čistina enaka ali večja od 900 tisočink, skovanje po letu 1800, zakonito plačilno sredstvo v državi porekla ter prodaja po ceni, ki ne presega 80% vrednosti te žlahtne kovine na odprtem trgu. Več si preberite na naslovu: https://zlatarnacelje.com/si/nase-storitve/nalozbeno-zlato. Posebnost v Sloveniji je, da je promet z njim, tako nakup kot prodaja, neobdavčen, kar vključuje oprostitev davka na dodano vrednost in kapitalskih dobičkov za fizične osebe.

naložbeno zlato3

Neobdavčenost in davčna obravnava

Naložbeno zlato uživa privilegij neobdavčenosti v Sloveniji, kar pomeni, da so vlagatelji oproščeni plačila davka na dodano vrednost. Za fizične osebe ni obdavčeno niti pri realizaciji morebitnih kapitalskih dobičkov, tj. razlike med nakupno in prodajno vrednostjo. Vendar pa je pomembno omeniti, da pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki glede davčne obravnave niso izvzeti. Po pojasnilu Davčne uprave se tovrstne transakcije za njih obravnava enako kot druge finančne investicije, pri čemer se razlika med nakupno in prodajno vrednostjo šteje kot kapitalski dobiček in se obdavči skupaj z drugimi obdavčljivimi prihodki, kot določa 118. in 119. člen Zakona o davku na dodano vrednost.

naložbeno zlato2.1

Investicija v prihodnost

Naložbeno zlato ni le nakup plemenite kovine, temveč tudi investicija v prihodnost. Zgodovinsko gledano velja za eno najvarnejših oblik investicij, saj je neodvisna od nihanj finančnih trgov, deluje kot zaščita proti inflaciji in predstavlja obliko varčevanja za različne življenjske potrebe kot so nakup doma, šolanje, pokojnina ali nepredvidljivi dogodki. Nudi varno in stabilno oplemenitenje premoženja. Poleg tega ponudniki ponujajo najboljše cene na trgu, ki se osnovane na ažurnem stanju borznih cen. Omogočeni so različni načini nakupa, prilagojeni potrebam strank – od klasičnega enkratnega nakupa do storitve, ki omogoča ugodna mesečna vplačila ter možnosti nakupa ploščic ali kovancev z različnimi motivi.

naložbeno zlato1

Zgodovina plemenite kovine kot nakita in denarne valute

Plemenita kovina ima že od začetka civilizacije posebno mesto, saj se skozi celotno človeško zgodovino uporablja tako kot nakit kot tudi denarna valuta. Njegova lepota in edinstvene značilnosti so nas privlačile v obliki nakita, medtem ko je v gospodarskem, političnem in finančnem svetu pridobilo pomen zaradi svoje kupne moči in vloge kot vira donosnosti, ne glede na to, ali so časi dobri ali negotovi. Naložbeno zlato služi kot zanesljivo zavarovanje premoženja pred tveganjem razvrednotenja denarnih valut. Vrednost te žlahtne kovine se ohranja na dolgi rok, kar ga postavlja kot stabilno sredstvo v času finančnih nihanj. Velja splošno prepričanje, da kdor ima to žlahtno kovino, ima vedno denar, saj gre za eno najmočnejših svetovnih valut.

Najmočnejša svetovna valuta

Naložbeno zlato predstavlja ne le fizično kovino, ampak tudi vrednost, ki se ohranja v času. Kot najmočnejša svetovna valuta velja naložbeno zlato za varno investicijo, ki ohranja svojo vrednost v daljšem obdobju. S tem predstavlja ne le estetsko privlačnost in simbol prestiža, ampak tudi stabilen vir premoženja skozi čas. Z zaporedno številko 79 v periodnem sistemu predstavlja edinstveno kovino z značilnimi lastnostmi. Njegova kemijska oznaka je Au, gostota znaša 19,32 grama na kubični centimeter, tališče doseže pri 1064,4 stopinjah Celzija, medtem ko vrelišče znaša visokih 2940 stopinj Celzija.

naložbeno zlato1.1

Čistina in enota za merjenje

Letna svetovna proizvodnja znaša približno 2520 ton, pri čemer se je v zadnjih desetih letih pridobilo približno 25000 ton po vsem svetu. Največja nahajališča so razpršena po različnih delih sveta, z najpomembnejšimi nahajališči v Afriki, ZDA, Kanadi, Rusiji, Mehiki in Avstraliji. Geografska raznolikost nahajališč priča o globalni razširjenosti te plemenite kovine. Merjenje čistosti se izvaja v enotah, imenovanih karati. 999,9 tisočinke označujejo 24-karatno čistost, ki predstavlja najčistejšo obliko. Raznolike stopnje čistosti omogočajo izbiro glede na želene lastnosti in uporabnost v različnih kontekstih.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail