Ste direktor, lastnih podjetja, vodite kadrovsko službo ali delate kot kadrovnik? Ste bolj mirni, če so interni akti podjetja, ki so zakonsko obvezni urejeni? Potem je smiselno da, se lotite njihovega urejanja, saj boste tako lažje poslovali, hkrati pa boste mirni v vseh situacijah.

Interni akti podjetja zajemajo različne tematike, razlikujejo se lahko od enega delovnega mesta do drugega, vendar običajno se pokrivajo v vsaj nekaj skupnih točkah.

akti podjetja1

Kakšne teme pokrivajo?

V grobem gre za napisan dogovor, kjer procese, ki se v firmi dogajajo na dnevni bazi zapišemo in predstavimo vsem zaposlenim. Pokrivajo različne tematike, ki se dotikajo vse od varnosti na delovnem mestu pa do na primer preverjanja zlorab alkohola.

Na vsakem delovnem mestu je še pred začetkom dela smiselno oceniti tveganje in izdelati zdravniško oceno ter določiti usmeritve, saj nas to obvaruje pred sankcijami inšpektorja za varstvo pri delu. Zagotoviti moramo tudi varno delovno okolje, saj to deluje kot preventiva in določimo pravilnik o mobingu. Pripraviti moramo tudi sistemizacijo dela, ki naj bo fleksibilna in naj velja pravilo manj je več. Dobrodošel pa je tudi pravilnik za nagrajevanje, kjer je jasno razvidno kakšni so pogoji in cilji za napredovanje ter kako to urediti tudi z davčnega vidika.

akti podjetja

Zakaj so pomembni interni akti podjetja?

Lahko jih imamo za oviro ali pa za kvalitetno podporo pri delu v podjetju. Njihova funkcija je, da pomagajo pri učinkovitosti delovnih in poslovnih procesov. V primeru, da vas po naključju obišče delovna inšpekcija je pregled dela veliko lažji če so interni akti podjetja ki si jih lahko ogledate tukaj: https://openit.si/izobrazevanja/poslovna-izobrazevanja/zakonsko-obvezni-interni-akti-v-podjetju/ ,  jasno zapisani in določeni. Vaši zaposleni pa točno vedo kakšna so tveganja in postopki v takih primerih, jasni pa so tudi procesi dela, kar nudi neko stabilnost pri delu.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail