Se sploh zavedate, čemu vse kontroling služi in čemu je namenjen in kaj vse omogoča? Pri nas je žal kontroling popolnoma podcenjen, razlog pa gre verjetno iskati v tem, da ljudje niti ne vedo, kaj kontroliranje v podjetju vse lahko prinese.

Uporabljajo ga le v večjih podjetjih, kjer imajo to storitev pokrito kar znotraj podjetja in za to praviloma ne najemajo zunanjih svetovalcev, razen v izjemnih primerih, medtem ko majhna podjetja praviloma čisto nobena te storitve ne najemajo. Pa vendar lahko rečemo, da je to pri marsikaterem podjetju velika napaka.

Dejstvo namreč je, da kontroling v podjetju lahko poskrbi za to, da se skupaj s podjetjem, ki to storitev opravlja, postavijo cilji, ki temeljijo morda na popolnoma drugi osnovi, potem nudi podporo tudi pri izvajanju in nato ves čas tudi pri spremljanju, ali so bili postavljeni cilji pravi ali se sledi načrtom ali se sploh dosegajo cilji in se sproti preverja finančne rezultate ter sprejema odločitve, v kolikor je potrebna kakšna sprememba. Tako se hkrati lahko kdaj tudi ustavi izvajanje kakšnega procesa, v kolikor se vidi, da bo cilje nemogoče izpolniti. Vseeno pa, v kolikor je cilje pomagal sprejeti kontroling, je bistveno manjša verjetnost, da bo šlo kaj tako narobe, da bi bilo treba zastavljenim ciljem nehati slediti.

Vsekakor je torej kontroling storitev, ki bi jo naša podjetja morala bolj množično izkoriščati, pa bi se po vsej verjetnosti tudi stanje slovenskega gospodarstva precej izboljšalo, saj se podjetniki po spominu zadnje krize nekako sploh ne upajo tvegati in začeti novih procesov.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail