Vsak javni objekt oziroma objekt, v katerem se zadržuje večje število ljudi, mora biti po zakonodaji opremljen s posebno razsvetljavo, imenovano varnostna oz. zasilna razsvetljava, ki je namenjena temu, da varno in hitro zapustimo prostor v primeru evakuacije. V temi je namreč praktično nemogoče najti izhod iz stavbe, ki je ne poznamo. Rešitev nam torej ponujajo ustrezno razporejene in dovolj gosto nameščene varnostne svetilke ter osvetljene znake, ki nakazujejo pot do izhoda. Pri tem so v uporabi bistveno manjši nivoji osvetljenosti kot pri osnovni razsvetljavi. Zasilna razsvetljava  nam omogoča, da lahko varno končamo delo, hitro in varno zapustimo stavbo in preprečimo, da bi zavladala panika.

Varnostna razsvetljava mora in  bo svetila tudi takrat, ko bo zatajila osnovna notranja razsvetljava. Za svoje delovanje namreč uporablja lasten vir električnega napajanja – to je lahko baterija, akumulator ali agregat. Lahko gre tudi za posebno električno inštalacijo. Delovanje varnostne  razsvetljave bo tako nemoteno in bo v ključnem trenutku zadovoljila potrebo po minimalni osvetljenosti prostora.

 

Varnostna razsvetljava – glavne značilnosti zasilne razsvetljave

Zasilna razsvetljava mora osvetljevati evakuacijske poti, večje prostore (protipanična razsvetljava ), opremo za gašenje, elektro omare, v podjetjih pa tudi posebno nevarna delovna mesta. Varnostno razsvetljavo lahko razdelimo na razsvetljavo poti rešitve, razsvetljavo večjih prostorov (protipanična razsvetljava), ter razsvetljavo nevarnih delovnih mest. Svetilka zasilne razsvetljave ima lasten vir električnega napajanja preko integrirane ali centralne baterije. Svetilke lahko vežemo v pripravnem ali trajnem načinu. Vezava v pripravnem stiku pomeni, da so svetilke normalno ugasnjene, prižgejo pa se v primeru izpada osnovne razsvetljave. Takšna vezava se uporablja za razsvetljavo poti rešitve in velikih prostorov. Vezava v trajni načinu pa pomeni, da svetilka ves čas sveti. Normalno se napaja iz običajne električne inštalacije, v primeru izpada električne energije pa iz lastne ali centralne akumulatorske baterije. Takšna vezava se uporablja predvsem na delovnih mestih s posebno ogroženostjo ter za varnostne znake.

 

Delovanje zasilne razsvetljave

Varnostne svetilke se morajo vključiti najkasneje v petih sekundah po izpadu elektrike in morajo imeti avtonomijo delovanja od ene do treh ur, oziroma toliko kot je določeno v požarnem načrtu. Nameščene morajo biti vsaj 2 metra nad tlemi, znaki na poti rešitve morajo biti ustrezno osvetljeni, če izhod ni viden, mora biti pot do njega označena. Pomembno je tudi, da so svetilke ustrezno razporejene, ter da zagotovijo minimalno horizontalno osvetljenost tal na sredini poti rešitve, ki ne sme biti manjša od 1 lx (za poti rešitve do širine 2m). Zasilna razsvetljava je zelo pomemben del stavbe s stališča varnosti njenih uporabnikov. Potrebno jo je redno preverjati in vzdrževati.

 

Varnostna razsvetljava – učinkovitost odvisna od rednega vzdrževanja

Varnostna razsvetljava je zelo pomemben dejavnik aktivne požarne zaščite in ostalih izrednih situacij v primeru evakuacije. Zato mora biti redno vzdrževana in imeti potrdilo o brezhibnosti delovanja. Le tako je mogoče zagotoviti, da bo varnostna razsvetljava v nujnih primerih delovala učinkovito. Ob rednih pregledih strokovnjaki opravijo tudi več meritev, med drugim časovno naraščanje svetlobnega toka svetilk, dobo obratovanja razsvetljave, osvetljenost na poteh rešitve, električno napetost virov ter temperaturo v prostoru zaradi njenega vpliva na oddani svetlobni tok virov. Meritve varnostne razsvetljave izvajamo zaradi preverjanja pravilnosti projekta, ugotavljanja trenutnega stanja varnostne razsvetljave, ugotavljanja novega stanja ob spremembah in popravilih, ugotavljanja lastnosti svetilk in delov sistema ob izbiri ustreznih komponent varnostne razsvetljave.

Za brezhibno delovanje varnostne razsvetljave se izda posebno potrdilo, ki ga je treba obnavljati vsaki dve leti. Seveda pa bo redno vzdrževanje razsvetljave precej lažje, če boste nanjo mislili že pri samem načrtovanju elektroinštalacij.

 

LED varnostna razsvetljava – energetska učinkovitost, prihranek, dolga življenjska doba

Pri projektiranju zasilne razsvetljave je poleg izpolnjevanja zakonskih zahtev in zahtev, ki izhajajo iz Študije požarne varnosti, vedno prisotno vprašanje, kateri sistem zasilne razsvetljave izbrati (z lokalnim ali centralnim virom napajanja), katere vrste svetilk uporabiti (LED ali Fluorescentne svetilke). Vsak sistem ima svoje prednosti in slabosti. Na izbiro sistema vpliva tudi sama velikost objekta.

K nižanju stroškov bo ogromno prispevala LED varnostna razsvetljava, ki namesto klasičnih žarnic uporablja LED diode, ki porabijo približno polovico manj energije kot klasične luči. Poleg varčnosti so linijska LED svetila tudi energetsko učinkovita, pohvalijo pa se lahko tudi z dolgo življenjsko dobo. Linijska LED varnostna razsvetljava nudi neomejene možnosti kombiniranja svetlobnih učinkov in barv. Linijska LED svetila lahko uporabljamo za direktno ali indirektno osvetlitev. Z dodatnimi elementi pa lahko nastavljamo jakost in barvo svetlobe, jo avtomatsko prižigamo in ugašamo, nastavljamo scene, …

Razsvetljava je danes nekaj, brez česar si sodobnega življenja skoraj ne moremo predstavljati. Potrebujemo jo doma, na delovnem mestu, v javnih prostorih in na cesti, povsod pa pričakujemo učinkovitost, minimalno porabo energije in estetsko dopolnitev prostora. Ustrezna razsvetljava, na pravem mestu, je v industrijski panogi ključnega pomena za kakovost.

PROLINE – izbrana linijska varnostna in zasilna razsvetljava. Linijska LED svetila še nikoli niso bila tako ugodna. Vabljeni!

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail