Televizija zagotavlja prenos slike in zvoka na daljavo.

Večini se televizija zdi odkritje sodobnega časa, vendar je bila njena tehnična zasnova znana že v devetnajstemu stoletju. Televizijski signal je bil prvič praktično uporabljen v tridesetih letih dvajsetega stoletja, prenos slike v barvah je bil izveden na poletnih olimpijskih igrah leta tisoč devetsto šestintrideset v Berlinu. Bolj množična je televizija v domovih postajala po drugi svetovni vojni, vendar postopoma ter od države do države različno. V nekdanji skupni državi je bila po drugi svetovni vojni televizija redkost do šestdesetih let dvajsetega stoletja. Takrat je bila domena pomembnih predstavnikov politike ali premožnih posameznikov. Javno dostopna televizija je bila pogosto v gostilnah ali podobnih lokalih. Gostilničarji so si z nakupom televizorja zagotovili večje število gostov v času predvajanja pomembni in zanimivih televizijskih oddaj. Podobni dogodki se dogajajo še danes, vendar obstaja pomembna razlika. Tipičen primer je prenos športnih tekmovanj ali dogodkov, ki so si ga nekoč in si ga še danes mnogi ogledajo v gostilnah in drugih lokalih. Vendar je bila v povojnih letih televizija v gostilni edina v širši okolici, danes pa je televizija prisotna praktično v vsakem domu. V šestdesetih letih dvajsetega stoletja je bil televizor postopoma vedno pogostejši. Vendar ne čez noč in množično, ampak je današnji standard televizija v vsakih hiši postal realnost šele v sedemdesetih in osemdesetih letih dvajsetega stoletja. V šestdesetih letih dvajsetega stoletja so imele mnoge vasi vsega nekaj televizorjev, pogosto manj kot je vseh prstov na eni roki. Večji kraji in mesta so imela večje število televizorjev, vendar je bilo razmerje med gospodinjstvi z ter gospodinjstvi brez televizorja praktično enako. Danes gospodinjstva tudi pogosto nimajo enega samega televizorja, ampak več televizorjev. Ker je določen televizijski program nekaterim članom gospodinjstva všeč, drugim pa ne, dodatni televizor omogoča vsakemu več svobode pri izbiri.

Televizija je danes standardna oprema gospodinjstva.

https://www.t-2.net/televizija

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail