V stiski s časom? Poiščite informacijo, ki jo iščete na portalu Stiska.

Tag kontroling v računovodstvu

Pomen kontrolinga

Kontroling v slovenskem jeziku ni tisto, kar večina od nas, Slovencev misli, da je kontroling, da nekoga ali nekaj nadziramo, vendar je kontroling nekaj popolnoma drugega. Kontroling je vodenje ali drugače rečeno usmeranje k zastavljenjem ciljem. To pride v upoštev… Continue Reading →

© 2022 Portal Stiska.si

© Copyright 2019 | Stiska.si Up ↑