Uradni prevod določenih dokumentov lahko opravi samo za to usposobljena oseba. Takšnim prevodom pravimo sodni prevodi. Tovrstne prevode pa lahko prevaja zgolj za to določena oseba.

Prevajanje uradnih dokumentov je od nekdaj odlična poslovna priložnost. Vendar je potrebno poudariti, da je za to potrebno kar nekaj specifičnih znanj, ki si jih prevajalec zagotovi tekom študija. Ker pa ne govorimo zgolj o prevajanju knjig, filmov, člankov in ostalega gradiva, temveč je govora o uradnih dokumentih, mora biti prevajalec dodatno usposobljen. To so prevodi, ki jih imenujemo sodni prevodi in jih lahko opravlja zgolj za to posebej usposobljen strokovnjak. Postopek prevajanja, ki ga izvede sodni prevajalec je natančno določen. Razlika med navadnimi prevodi je predvsem v tem, da sodni prevod predstavlja uraden dokument, ki ga lahko uporabljamo na vseh javnih oziroma na vseh uradnih mestih. Zato je tudi postopek pridobitve sodnega prevoda natančno določen. Ker gre za uradni dokument bo sodni prevajalec vedno žigosal prevod in z vrvico zvezal prevod z originalnim dokumentom. Poleg tega bo ob izvirnem dokumentu priložena še izjava, s katero prevajalec zagotavlja kakovost, natančnost in samo ustreznost prevoda. Za konec pa bodo poleg vseh teh dokumentov še podatki o samem prevajalcu. Tako bo poskrbljeno, da bo dokument v celoti uraden in pripravljen za uporabo.

V katerih primerih pa si je smiselno zagotoviti sodni prevod. Že v uvodu smo govorili o tem, da gre v teh primerih za uradne dokumente. In te zagotovo najpogosteje potrebujemo pri poslovanju, selitvi v tujino ali na splošno pri kakšnem dokazovanju. Iskanje zaposlitve čez mejo je vse bolj pogosta praksa. Zato bo sodni prevod uradnih dokumentov kot so spričevalo, rojstni list, dokazilo o nekaznovanosti, prevod potnega lista, različnih certifikatov in podobno, obvezen. Prevod bo deloval kot dokazilo, ki lahko olajša določene situacije, zlasti pri urejanju življenja v drugih državah.

Sodni prevodi prevajalske agencije Ibidem so kvalitetni in hitri. Sam sem vse dokumente, ki sem jih potreboval prevedene poslal njim. Naročilo je precej enostavno, jaz sem se dogovoril kar preko maila.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail