Lastniki ali uporabniki poslovnih objektov in stanovanjskih objektov so po zakonu dolžni izdelati požarni red, ki je pravzaprav osnovni dokument na področju varstva pred požarom v različnih objektih in opredeljuje različne preventivne ukrepe, zato da se zmanjša ogroženost, in aktivne ukrepe, če do požara pride.

Listino lahko pripravi in izdela le pooblaščen strokovnjak ali zunanja strokovna služba, kot je podjetje Projekt Varnost, ki požarni red izdela v skladu z zakonodajo. Več o strokovni pripravi si lahko preberete na povezavi https://www.projekt-varnost.si/pozarni-red. V podjetju poskrbijo tudi za redne kontrolne preglede stanja opreme, sredstev in naprav ter preglede vgrajenih zaščitnih sistemov.

Zakaj je požarni red pomemben?

Izdelava listine vsebuje vse ukrepe, ki ob ustreznem izvajanju poskrbijo za to, da se pred požarom zaščitijo življenja in zdravje ljudi ter tudi premoženje, kar je še posebej pomembno za podjetja, ki lahko zaradi uničujočih posledic požara izgubijo vse. Strokovno pripravljen požarni red preprečuje nastanek požara in izboljšuje varnost pri morebitnem nastanku, saj vsebuje različna navodila za ravnanje v teh primerih.

požarna varnost in red

Kaj vse vsebuje požarni red?

Strokovni delavec izdela listino v skladu z zakonodajo in drugimi dejavniki, ki se razlikujejo od objekta do objekta. Upoštevajoč različne zahteve pripravi požarni red za organizacijo zaščite, ki opredeljuje naloge in dolžnosti odgovornih oseb, ki so v poslovnih objektih lahko zaposleni, v stanovanjskih objektih pa stanovalci ali upravnik. Določijo se tudi ukrepi, ki so vezani na nevarnosti eksplozije, vžiga električnih naprav in nevarnosti gorljivih snovi, katere je potrebno odstraniti.

Požarni red vsebuje različne priloge

V priloge listine je potrebno dodati specifična navodila za posameznike o tem, kako ravnati preventivno in v primeru požara. Hkrati so priloženi tudi različni evidenčni listi. Podjetje Projekt Varnost poskrbi za to, da ima požarni red vse potrebe priloge, kot so evidenčni listi o usposabljanju delavcev, rednem vzdrževanju in preizkusih varnostne opreme ter kontrolni listi o kontrolnih pregledih.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail