Danes imamo rešitve že za zelo veliko različnih stvari, še najbolj veseli pa smo lahko, da obstajajo rešitve za precej monotone naloge v podjetju, pri katerih se ravno zaradi monotonosti pojavljajo napake. Potni nalogi so tako primer, kjer gre za monotono delo, pa kljub temu se tisti, ki jih piše, nikakor ne smejo zmotiti, saj je lahko že zelo majčkena napaka precej draga, če se na obisku pojavi inšpektor. Tako je še najbolje, če imajo potni nalogi obrazec, po katerem se potni nalogi pišejo.

Zagotovo je tu še najbolje to, da se da dobiti programe, v katerih se izdelujejo potni nalogi in ki zaposlenega vodijo skozi postopek izdelave naloga. Drugače pa je nujno, da potni nalogi vključujejo firmo, zaporedno številko potnega naloge, podatke o zaposlenemu (ime, priimek, prebivališče), delovno mesto zaposlenega, naveden mora biti tudi odredbodajalec službenega potovanja in pa seveda tudi datum in ura odhoda (datum in ura prihoda se vpišeta po končani poti), pot, namen poti, registrska številka vozila in oznaka vozila, s katerim se bo opravila pot in tudi stanje števca po končani poti ter podpis osebe, pri kateri se potni nalogi pripravljajo in tudi žig.

Po končani poti pa potni nalogi dobijo še vpis prihoda z datumom in uro. Morda se komu zdi nesmiselno, da nalogi vključuje tudi uro prihoda, vendar pa se je treba zavedati, da se na podlagi ur tudi računa, kakšna dnevnica se prizna – polna, polovična ali pa zgolj znižana. Kateri kraj velja, je praviloma delovno mesto, če je na poti domov, v nasprotnem primeru pač dom, kar pa seveda velja le v primeru, da se zaposleni iz poti vrne pozno popoldan ali pa ponoči.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail