Kontroling v slovenskem jeziku ni tisto, kar večina od nas, Slovencev misli, da je kontroling, da nekoga ali nekaj nadziramo, vendar je kontroling nekaj popolnoma drugega. Kontroling je vodenje ali drugače rečeno usmeranje k zastavljenjem ciljem. To pride v upoštev v večjih podjetjih, ko manager oziroma vodja ne more sam skrbeti, da bi se cilji realizirali oziroma bi se izvajal kontroling v okviru postavljenih planov in ciljev.

Ker je to precej zahtevno delo potrebujemo v podjetju delavce, ki jih imenujemo kontrolorji. Kontrol skrbi, da manager oziroma, po naše, vodja izvaja kontroling v okviru postavljenih ciljev. Kontroling je v vsakem podjetju izrednnega pomena.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail