V iskanju optimalne rešitve za svoj pravni problem se je smiselno obrniti na odvetnika z ustreznega pravnega področja in s številnimi izkušnjami z reševanjem podobnih pravnih zadev. Tako je na primer za zastopanje v delovnem sporu prava rešitev izkušen odvetnik za delovno pravo, učinkovito obrambo v kazenskem postopku pa vam lahko zagotovi izkušen odvetnik za kazensko pravo. Več o odvetniških storitvah na področju delovnega in kazenskega prava si lahko preberete na spletni strani https://www.op-petek.si/, kjer so na voljo tudi konkretni primeri reševanja tovrstnih pravnih zadev.

Odvetnik za delovno pravo

Odvetnik za delovno pravo zastopa stranke v individualnem in kolektivnem delovnem sporu, katerega predmet so pravice, obveznosti, pravno razmerje ali interesi v zvezi z delom. Odvetnik za delovno pravo pogosteje sodeluje pri individualnih delovnih sporih, to je sporih med delavcem in delodajalcem. Omenjeni pravni strokovnjak pa lahko zastopa tudi stranke v kolektivnih delovnih sporih, torej sporih med delodajalci ali združenjem delodajalcev in med sindikati oziroma skupino sindikatov. V tovrstnih situacijah lahko odvetnik poskrbi za mirno reševanje sporov in iskanje sporazumov, tako da marsikdaj tožba niti ni potrebna. Poleg reševanja delovnih sporov se odvetnik za delovno pravo ukvarja z mnogimi drugimi zadevami s področja delovnega prava. Tudi ko potrebujete pravno pomoč ali pravno svetovanje pri sklepanju pogodbe o zaposlitvi ali odpovedi pogodbe o zaposlitvi, se lahko obrnete nanj.

Odvetnik za kazensko pravo

Odvetnik za kazensko pravo zastopa stranko v kazenskem postopku, pri čemer poskrbi za optimalno obrambo stranke, ki jo zastopa. Stranki v kazenskem postopku pomaga, da v postopku uspe, bodisi z oprostilno sodbo ali z najnižjo kaznijo.

Na odvetnika za kazensko pravo se lahko obrnete, če ste kakor koli, bodisi kot osumljenec ali kot oškodovanec, udeleženi v kazenskem postopku. Informacije v zvezi s kazenskim postopkom lahko najhitreje pridobite v klicnem centru odvetniške pisarne, lahko pa se dogovorite za sestanek z odvetnikom za kazensko pravo.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail