Dopolnilno zdravstveno zavarovanje je popolno zdravstveno varstvo.

V Sloveniji dopolnilno zdravstveno zavarovanje ureja Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Kot sama beseda govori, zakon ureja zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje. Skladno z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju so v Sloveniji zavarovane vse osebe s stalnim bivališčem, slovenski državljani ter osebe, ki se ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo na območju Republike Slovenije. Sklenjeno imajo obvezno zdravstveno zavarovanje, dodatno se lahko odločijo še za dopolnilno zdravstveno zavarovanje in dodatno zdravstveno zavarovanje. Kot beseda dopolnilno zdravstveno zavarovanje govori, s sklenitvijo tega zavarovanja zavarovanec dopolni ali nadgradi obvezno zdravstveno zavarovanje. In sicer tako, da mu ni treba posebej dodatno plačevati razliko do polne vrednosti zdravstvenih storitev. Obvezno zdravstveno zavarovanje natančno določa do kolikšne vrednosti zdravstvenih storitev je upravičen zavarovanec ter kolikšno razliko mora v tem primeru doplačati. Veliko ljudi dopolnilno zdravstveno zavarovanje ne pozna, ker z plačevanjem dodatnih zdravstvenih storitev nima izkušenj ali pa misli, da ima s sklenjenim obveznim zdravstvenim zavarovanjem krite vse stroške osnovnega zdravljenja. Poleg tega vsi vemo, da zdravje ni trajna dobrina. Čeprav si tega ne želimo ali storimo vse mogoče v preventivne namene so bolezni, poškodbe in druge zdravstvene težave možne. Zato je verjetno najboljša preventiva dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Ko imamo popolnoma urejeno zdravstveno zavarovanje veliko bolj svobodno in samozavestno živimo. V primeru bolezni in poškodb, smo takoj in popolno oskrbljenih brez doplačil zdravstvenih storitev. Ob nastalih zdravstvenih težavah nikomur ne pride na misel, da bi razmišljal o stroških in jih tehtal. Ko potrebujemo zdravstveno storitev zato ne vprašamo za predračun stroškov, kot to počnemo ob odločanju za druge storitve ali izdelke. Postopki reševanja nastalih zdravstvenih težav večinoma dajejo prednost odločitvam v prid njihovega čim bolj učinkovitega odpravljanja. Kar pa med drugim lahko pomeni tudi izstavljen račun za stroške, ki jih obvezno zdravstveno zavarovanje ne krije.

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje nam omogoča kritje razlike med priznanimi in nastalimi stroški zdravljenja.

https://www.wiz.si/wiz-zdravje

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail